Biblioteka

Biblioteka jest instytucją kultury, która to zajmuje się głównie gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem szerokim rzeszom czytelników materiałów bibliotecznych, a także informowaniem o materiałach bibliotecznych. Przez materiały biblioteczne rozumie sie tutaj wszelkie książki, czasopisma oraz dokumenty drukowane Klasyczne zbiory biblioteczne są bardzo mocno związane z fizycznymi nośnikami, a materiały dostępne w cyfrowej postaci są gromadzone oraz udostępniane przez tak zwane biblioteki cyfrowe, które mogę być prowadzone przez dowolne instytucje, organizacje bądź osoby prywatne. W innym rozumieniu biblioteka jest to również nazwa samego budynku, w którym owa instytucja się mieści.
Biblioteki oraz ich zbiory stanowią dobro narodowe, przez co służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują także i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.
Niektóre biblioteki, zwłaszcza te mniejsze, osiedlowe bądź zlokalizowane w mniejszych miastach i na wsiach, posiadają w swoich zbiorach tylko książki przeznaczone do wypożyczania. Inne, tak zwane prezencyjne, nie wypożyczają czytelnikom swoich zbiorów, zwłaszcza tych bardziej wartościowych, lecz tylko udostępniają je w czytelniach. Biblioteki podzielić można również ze względu na typ książek, jakie przechowują, czyli na przykład biblioteki dziecięce, biblioteki dla dorosłych, biblioteki specjalistyczne bądź naukowe.

Dodaj komentarz