Czytelnictwo

 

Czytelnictwo jest działalnością człowieka związaną z czytaniem książek oraz czasopism. Uznawane jest ono za pewien proces społeczny, który polega na zaspokojeniu różnorodnych estetycznych, intelektualnych, naukowych, rozrywkowych czy też informacyjnych potrzeb dużych rzeszy ludzi, przez przyswajanie pisemnego dorobku ludzkiej wiedzy, myśli i uczuć. Czytanie książek, lub też czasopism, jest zjawiskiem społecznym. Czytelnictwo związane jest również z rozumieniem tekstów i ich interpretacją. Książki napisane słownictwem potocznym, bez zdań wielokrotnie złożonych i słów obcego pochodzenia są przystępne dla wielu osób, podczas gdy książki pisane językiem specjalistycznym znajdują czytelników jedynie wśród specjalistów. Badania wykazują, że najpoczytniejsze i najpopularniejsze polskie dzienniki i czasopisma napisane są językiem, który zrozumiały jest już dla uczniów gimnazjum.
Z czytelnictwem ściśle związane jest pojęcie kultury czytelniczej, oznaczające społeczne funkcjonowanie dwóch środków przekazu – książek oraz czasopisma, a także tekstów przez nie przenoszonych. Kultura czytelnicza to także składnik osobowości ukształtowany pod wpływem różnorodnych czynników w trakcie obcowania czytelnika ze wszystkimi przekazami piśmiennymi. Osoby czytające wiele książek już na początku swojego rozwoju charakteryzują się wyższą kulturą czytelniczą, a co za tym idzie, można je uznać za bardziej elokwentne.

Dodaj komentarz