Zalety czytania książek

Czytanie książek ma mnóstwo zalet, o których z pewnością zapewnić nas może każdy ich miłośnik. Do najważniejszych należy zaliczyć tę, iż czytania pomaga rozwijać język, znacznie powiększa zasób słownictwa oraz wyrabia pewną intuicję ortograficzną. Osoby czytające dużo wypowiadają się z większą łatwością, a przy tym pewną erudycją i elokwencją. Książki uczą też wyrażania myśli i rozumienia innych ludzi, interpretowania znaczeń i sensów. Dostarczają pojęć myślowych oraz nowych idei, poszerzają świadomość świata i rozwijają horyzonty. Uczą empatii i rozwijają sferę uczuciową, pozwalają na wczuwanie się w sytuacje i rozumienie innych ludzi. Czytanie dostarcza wiedzy o innych kulturach i krajach, o przyrodzie, historii, technice i wszystkim, o czym tylko chcemy się czegoś dowiedzieć. Książki są częścią dziedzictwa kulturowego, dają całej ludzkości wspólne punkty odniesienia i uczą podobnych doświadczeń. Dzięki nim czujemy się częściami pewnej spójnej całości, łatwiej odnajdujemy swoje miejsce na świecie i rozumiemy, skąd ono wynika. Książki dostarczają także wiele rozrywki, pozwalają zabić czas, są sposobem na nudę. Mogą także być towarzystwem w samotności, a co ważne uczą niezależności i nie wymagają dużych nakładów finansowych – książki nie wymagają dostępu do drogich komputerów, do prądu czy internetu, wystarczy pójść do biblioteki i natychmiast można przenieść się w całkiem inny świat.

Dodaj komentarz